2009/Apr/02

 

นี่คือช่วงชีวิตปิดเทอมของฉัน. . .

รายละเอียดอื่นๆ เข้าไปเลย

http://www.archgodfather.com

มีทั้ง hi5 facebook และขอบคุณพื้นที่ของ exteen ค่ะ
ลิงค์อยู่ทางขวา คลิกได้เลยใน favourite

เริ่มจองบัตรแล้วเมื่อ 1 เมษายน 2552
ละครปีนี้ฉันทำฝ่ายแสงเต็มตัวแล้ว เวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว
เมื่อ 2 ปีที่แล้วยังเป็นลูกกระจ๊อกนั่งอ่านบท ฮ่ะๆๆ

 

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไปใช้ชีวิตบนดอย ทำค่ายอาสา
เมื่อไปรษณียบัตรมาถึง จะมาอัพเดทเรื่องเล่าบนค่าย

edit @ 2 Apr 2009 19:49:00 by J.KaMe